Stadswandeling Leeuwarden

Sporen van religieus leven: langs plaatsen van stilte en bezinning

Boekje
Bij het Historisch Centrum Leeuwarden is in samenwerking met de werkgroep Pelgrimage - samengesteld uit mensen vanuit diverse kerken - een uitgave in de reeks stadswandelingen verschenen met de titel: Stadswandeling Leeuwarden. Sporen van religieus leven: langs plaatsen van stilte en bezinning. Schrijver is Ad Fahner.

Het boekje is ontstaan vanuit de wens ook als kerken een bijdrage te leveren aan Culturele Hoofdstad 2018 en wil de sporen van kerken en religieus leven laten zien, een wandeling langs plekken van stilte en bezinning bieden. Ook omdat kerken plekken zijn waar eeuwenlang de mienskip (gemeenschap) centraal stond en nog steeds staat.

Waar te koop?
Het boekje is o.a. verkrijgbaar in de Doopsgezinde Kerk, Grote Kerk, Boekhandel Van der Velde, het HCL en de VVV. Het kost ca. € 7,50. Deze website is een verkorte weergave van het boekje.
Stilte en bezinning
Ik ontdekte dat ik
minder en minder
te zeggen had,
tot ik uiteindelijk stil werd
en begon te luisteren.
En in die stilte hoorde ik
de stem van God
(Søren Kierkegaard)

In aparte kaders is van de kerken die nog in gebruik zijn weergegeven wat de geloofsgemeenschappen beweegt om nog elke week samen te komen. Daarnaast is een aantal bezinnende teksten opgenomen, passend bij de afzonderlijke kerkgebouwen. Teksten ter overweging of als moment van rust.